Vi starter influensa vaksinering MANDAG 21. oktober 2019. Du trenger ikke legetime. Meld deg på luken før du går til laboratoriet! Den koster kr 250,-

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

*Gravide etter 12. svangerskapsuke

*Alle fra fylte 65 år

*Barn/voksne med diabetes type 1 og 2

*Kronisk lungesykdom, hjerte-og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt. 

*Nedsatt immunforsvar.