Senteret sitt bannerbilde

Priser

Følgende egenandel fom juli 2016:

                 

Konsultasjon hos allmennlege/spesialist: 152/251

Ekspedisjonsgebyr på 59 kr kommer i tillegg ved feks. sending av henvisninger  til røntgen/spesialist ved /post/faks/elektronisk osv.

Ved blodprøver kommer 50 kr i tillegg til konsultasjon. 

Barn under 16 år er gratis. 

Legetimen må avbestilles minst 24 timer før avtalt konsultasjon (unntatt mandag, da må timen avbestilles fredag før kl.12.00) ellers vil det bli avkrevd en konsultasjonstakst på 143/187 for hver enkelttime + ekspedisjonsgebyr 56 kr (Dette gjelder også barn som har gratis konsultasjon eller pasienter med frikort). 

 

Egenandelstak for 2016 er over 2300 kr.

 

PRISER FOR LEGEATTESTER SOM IKKE DEKKES AV FOLKETRYGDEN. ALLE PRISER ER INKL. MVA:

Kort legeattest (skole/jobb etc):                              150 kr

Lang legeattest (skole/jobb etc):                            200 kr

Førerkortattest over 75år og alle andre klasser                       :                                             750 kr

Tillegg til førerkortattest for personer med Diabetes:       350 kr

Offshoreattest:                                                         1450 kr

Sportsdykkere (fastsatt skjema):                                    900 kr

Politiattest ved opptak til skolen:                                    800 kr

Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede:     400 kr

Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede:    400 kr

Søknad om plass i sykehjem (kortid/langtid) på fastsatt skjema:                                                                       450 kr

Militæret: Legeattest ved akutt sykdom ved fremmøte til Rep/HV øvelse:                                                                       450 kr

Militæret: Generell helseattest for utskrivningspliktige:    500 kr

Legeattest for opptak til Travselskap:                      1000 kr