Senteret sitt bannerbilde

Konsultasjonen

Lege konsultasjonen:

Det er begrenset tid under legetimen. Slik at vi anbefaler at du tar opp 1 el. maks 2 problemstillinger om gangen. Hvis du lager stikkord på forhånd blir konsultasjonen mere oversiktlig og lettere for legen å gripe fatt i det du ønsker å ta opp og hjelpe deg med å løse problemet. Timen blir da mere effektivt og man blir da fortere ferdig.  

Vi anbefaler at du velger deg et hovedproblem som du tar opp i lege timen. Dette er for å få håndtert dette problemet på en grundig og ordentlig måte.

Dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, må du gi beskjed så tidlig som mulig under timen slik at vi kan bli enige om hva som skal gjøres i dagens time og hva som eventuelt kan utsettes/ventes til neste gang.

 Dersom dere følger dette opplegget, vil dere være behjelpelig med at flest mulig får rask time og at det blir minst mulig forsinkelse og venting på venterommet.

Legetimens varighet:

 En konsultasjon eller lege time varer normalt i 15-20 minutter avhengig av hvilken lege du skal til. Dette inkluderer også etter arbeidet som journalskriving m.m. Ønsker du mer tid eller har flere problemstillinger, har du mulighet til å bestille enten dobbel time eller flere timer.