Senteret sitt bannerbilde

Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS køfrisystem. Da skriver du ROLLAND navnet ditt fødselsdatoen din og grad av hast og sender meldingen til 2097. En slik melding kan se slik ut: ROLLAND Ola Hansen 0405190 ønsker time gjerne i neste uke. Tjenesten koster kr. 6.- pr. mottatt melding. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

NB! Du må bestille legetimen hos DIN fastlege og vi ekspederer ikke HASTE timer på nett. Du må forvente opptil minst 2 ukes ventetid ved "vanlige" timer, dette variere iht hvilken lege du går til. Du vil få svar på bestilt sms senest 48 timer etter bestillingen.

Ved øyeblikkelig hjelp må du kontakte AMK sentralen på tlf: 113

Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send ROLLAND navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Hvordan bestille Taxi/drosje?

Du har krav på taxi/drosje når du skal til lege/spesialister/sykehus etc innenfor kommunen du er bosatt i. Kravet forutsetter at du ikke kan benytte offentlig transportmiddel (buss/tog/bil) av tungtveiende helsemessige årsaker. Du må betale en egenandel ved benyttelse av denne ordningen, egenandelen inngår i frikort grunnlaget.

Du har ikke krav på taxi til tannlege behandling/handle inn mat/besøke frisøren/til og fra jobb etter feks en skade/ulykke etc. Hvis det er tungtveiende helsemessig årsaker til at du må ha dette, må De søke dette særskilt på eget skjema til HELFO/NAV.

Siden 2011 er alle taxi bestillinger sentralisert slik at du må kontakte oss i god tid dvs 2-4 dager før reisen for å booke bil. Kontakt må da foregår via vårt sentralbord på telefon: 55392010

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Dette kan du også gjøre via SMS på hjemmesiden vår eller med din mobiltelefon. Du må regne med 1-2 dager etter bestilling før resepten er ekspederbar på apoteket.

Alle bestillinger på SMS må være dine faste medisiner som du har fått av din egen lege ved Rolland Legesenter og ikke fra andre spesialister eller andre private leger fra feks Volvat/Aleris.

 Ved HASTE resept må du kontakte oss per telefon.

Hvordan reservere seg mot synonym/erstatnings/"kopi" preparater?

Synonym/erstatning/"kopi" preparater skal ha samme virkestoff, effekt og sikkerhet som deres originale faste medisiner og skal teoretisk ha nøyaktig samme funksjon. Det er derfor trygt å bytte mellom likeverdige legemidler. Det anbefales derfor ikke å reservere seg mot dette med mindre du/dere ikke tåler synonym/erstatning/"kopi" medisinen.

 Ved skepsis til bytteordningen kan du/dere kontakte Statens legemiddelverk for mere informasjon via siden under: www.legemiddelverket.no

Vi er positiv til synonym preparater da dette gir konkurranse i markedet og forhindrer i at et legemiddel firma får monopol på et original preparat. Ergo vil dette gi lavere salgspriser og til fordel for våre pasienter.

NB! Ved reservasjon mot synonym preparater på faste medisiner må det foreligge et medisink grunnlag (feks bivirkninger) for at kravet skal bli oppfylt. Det er laget strenge forskrifter om dette og Helfo krever også skriftlig dokumentasjonen i journalen. Det foregår jevnlige kontroller av legers bruk av reservasjonsretten fra Helfo. Rapportene fra helfo finner du på følgende link: http://www.helfo.no/helsepersonell/lege/sider/rapporter-fra-blareseptkontroller.aspx

Attester og sykemeldinger

Du må møte til konsultasjon ved alle lege attester og sykemeldinger (ny/forlengelse) med mindre det er avtalt noe annet med din egen lege. 

Helsekontroller

Dette dekkes ikke av trygden og skal primært foregå hos private aktører som Volvat og Aleris via avtale med din bedrift.

Hvis du ønsker en generell helsesjekk hos din egen lege uten at du har noen sykdommer eller plager blir det belastet en forhøyet egenandel se linken under prisliste.

Vaksinering

Influensavaksinering foregår årlig ved primo i sept/okt. Dette avhengig av når vi får levert vaksinene fra Folkehelseinstituttet.

Alle som får satt vaksine blir registrert i et registre som heter SYSVAK. Du kan reservere deg mot dette ved å gi muntlig beskjed på forhånd.

Mere info finner du på www.fhi.no.

Priser for influensavaksinen i år er på 200 kr.

Ved reise vaksinasjon må dere kontakte infeksjonsforebyggende kontor i morvik/sentrum/Haukeland i god tid før reise (gjerne 3-4 mndr før). Volvat og Aleris utfører også reise vaksinering, men med høyere egenandel.

Vi tar ellers ikke ansvar for reise vaksinasjon da dette er et eget fagområdet der det kreves hyppige faglige oppdateringer.