Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Allan Mukaya

Allmennlege under spesialisering

Overtatt etter dr. Shukla Bharat fra mars.2019.

 

Person-ikon

Deisy Hagen

Allmennlege under spesialisering

 Utdannet lege ved medisinsk fakulitet på Cuba i Havanna i 2000 og jobber som Allmennlege inntil 2006 der. Autorisert spansk lege. Utdannet som allmennlege i Norge siden 2010. Godkjent allmennlege siden 2012 og er nå under spesialisering i allmennmedisin. 

Dr. Hagen har overtatt fastlege listen til dr. Finn Kjos siden 2014. Jobber også som skolelege ved Haukedalen skole og ved BLV. 

Dr. Hagen er personal sjef ved Rolland Legesenter siden 2015. 

Dr. Hagen vil gå ut i spesialiseringsåret fra og med den 01.des.2017 til og med 01.des.2018.. Vi er så heldige og fått inn en erfaren vikar som heter dr. Corral-Kaland i denne perioden. 

Person-ikon

Janne Kari Boe

Autorisert Helsesekretær

Ansatt siden 2000. Har en 50% stilling ved Rolland Legesenter

Person-ikon

Marianne Seilen Verlo

Autorisert Helsesekretær

Personal ansvarlig for helsesekretærene. Vært ansatt siden 1992. Har en 80% stilling ved Rolland Legesenter.

 

Person-ikon

Nils Ivar Aanes

Spesialist i allmennmedisin

Dr. Aanes er spesialist i allmennmedisin og økonomi sjef ved Rolland Legesenter. Dr. Aanes har vært ansatt siden 1985 og har mest erfaring ved Roland Legesenter.

 

Person-ikon

Satya Sharma

Spesialist i allmennmedisin

Utdannet fysioterapeut i New-Delhi i 1976 og lege ved universitet i Bergen i 1988. Spesialist i allmennmedisin- og samfunnsmedisin siden 1995. Spesialkompetanse i muskel- og skjelettlidelser med mastergrad (MSc) i muskel- og skjelettlidelser fra London i 2006. Stipendiat ved universitetet i Bergen og forsker på frossen skulder. Underviser medisin studenter og leger i muskel- og skjelettlidelser ved universitetet i Bergen. Arbeider 20% som fastlege ved Rolland legesenter og deler fastlegeliste med Dr. Son Stian Ngo. Tar imot pasienter fra leger/fysioterapeut/manuellterapeut/kiroraktor med muskel- og skjelettlidelser i privat praksis i samme bygg som Rolland legesenter. Pasienter med muskel-skjelett problemer kan også kontakte ham direkte på www.bmsklinikken.no.

Person-ikon

Son Stian Ngo

Allmennlege under spesialisering

Data ansvarlig og ansvar for web-utvikling ved Rolland Legesenter. Ansatt som fastlege med  80% deleliste med dr. Satya Sharma siden 2010.

Fra den 01.desember.2017 blir listen splittet i der dr. Ngo vil overta 80% av listen og dr. Sharma 20% av listen. 

Utdannet som allmennlege ved Medisinsk Fakulitet ved Universitetet I Bergen siden 2005/2006. Godkjent allmennlege siden 2007, er under spesialisering i allmennmedisin.

Jobber nå som skole,- og helsestasjonslege i kommunal bistillng i tillegg som fastlege. 

Dr. Ngo har også en fast stilling på 20% ved Bergen Legevakt siden 2007. 

 

Person-ikon

Tone Christiansen

Autorisert Helsesekretær

Ansatt siden 2011. Har en 70% stilling ved Rolland Legesenter. Jobbet som legesekretær siden 2001. 

Person-ikon

Tone Valen

Autorisert Helsesekretær

Ansatt siden 2005. Har en 80% stilling ved Rolland Legesenter.

Person-ikon

Torill Evensen

Autorisert Helsesekretær

Ansatt ved Rolland Legesenter siden 2015. Har en 70% stilling ved Rolland Legesenter.